János Sajnovics, ungarsk språkforsker og astronom. Sammen med Miksa Hell, direktør for observatoriet i Wien, ble han 1769 invitert til Vardø av kong Christian 7 for å observere planeten Venus' ferd foran solskiven. Etter tilskyndelser fra Hell begynte han å klarlegge sammenhengen mellom ungarsk og samisk språk, som de to ble oppmerksomme på ved å høre samisk talespråk i Vardø. Hans bok om disse forhold (utgitt i København 1770) er det første verk innen finsk-ugrisk sammenlignende språkforskning.