Johannes Brøndum-Nielsen, dansk språkforsker. Professor i nordiske språk ved universitetet i København 1926–52. Medredaktør fra bind 2 (1920) av Ordbog over det danske Sprog (28 bd., 1919–56). Ledet utgivelsen av Danmarks gamle Landskabslove (8 bd., 1920–61). En av hovedredaktørene i serien Nordisk Kultur. Hovedredaktør av tidsskriftet Acta Philologica Scandinavica fra 1926. Av hans store produksjon nevnes utgivelsen av De gamle danske dyrerim (1908–09), videre Sproglig forfatterbestemmelse. Studier over dansk sprog i det 16. årh.s begyndelse (1914, dr.avh.). En innføring i nordiske dialekter er Dialekter og dialektforskning (1927, 2. utg. 1951). Hans hovedverk er Gammeldansk grammatik i sproghistorisk fremstilling (7 bd., 1928–71).