Ole Borch, dansk lærd, virket som lege, filolog og naturforsker. 1660–66 reiste han i utlandet, ble 1667 medicus regius, 1681 universitetsbibliotekar og 1686 høyesterettsassessor. Han brukte sin formue til opprettelsen av Borchs kollegium, en fribolig for studenter. Dessuten etterlot han til dette sine samlinger og sitt bibliotek, som senere er brent. Han skrev flere filologiske verker på latin.