Ludwik Lejzer Zamenhof, polsk øyelege, grunnleggeren av det internasjonale hjelpespråket esperanto. Allerede som gymnasiast konstaterte han den motsetning som preget forholdet mellom de store befolkningsgruppene i Polen: polakker, russere, jøder og tyskere, og ble grepet av tanken om et nøytralt verdensspråk som kunne bidra til internasjonal forståelse og samarbeid. I 1887 offentliggjorde Zamenhof sitt språk, Lingvo Internacia, under pseudonymet Doktoro Esperanto; navnet gikk snart over på selve språket.