Christfrid Ganander, finsk prest, folklorist og ordbokforfatter. Han skrev bl.a. leilighetsdikt og skrev om deler av Bibelen i diktform. Diktsamlingen Runo-Kirja kom i 1786. Hans mest kjente verk er Mythologia Fennica (1789), en samling mytologiske ord med forklaringer, og ordboken Nytt Finskt Lexikon (ferdig 1787, utgitt som faksimile 1938–40), som er en viktig kilde til kjennskapet til finske dialekter og folkespråk på 1700-tallet.