August Schleicher, tysk språkforsker. Professor i Praha 1850, i Jena 1857. Spilte en dominerende rolle i den sammenlignende språkforskning på midten av 1800-tallet og hadde stor innflytelse på fagets utvikling, bl.a. gjennom sitt arbeid med å rekonstruere det indoeuropeiske urspråket, og gjennom sine teorier om de indoeuropeiske språkenes utvikling og spredning, som var påvirket av biologiens utviklingslære.