Ferdinand August Wennemar Holthausen, tysk språkforsker. Professor i Göteborg 1893–1900, i Kiel 1900–25. Utgav en rekke arbeider om eldre stadier av germanske språk og etymologiske ordbøker over gammelengelsk (1934), gotisk (1934) og norrønt (1948).