Bengt Ivar Hesselman, svensk språkforsker. Professor i Göteborg 1914, i Uppsala 1919–40. Medlem av Svenska akademien 1931. Skrev mange viktige avhandlinger om nordisk språkutvikling, f.eks. Omljud och brytning i de nordiska språken (1945) og Huvudlinjer i nordisk språkhistoria (i Nordisk kultur, bd. 3–4, 1948–53).