John Mitchell Kemble, britisk historieforsker, elev og venn av Jacob Grimm. Han gjorde et pionerarbeid innenfor den angelsaksiske filologi og historie. Hovedverket er Codex diplomaticus aevi Saxonici (1839–48). The Saxons in England (1849) er blitt noe modifisert av senere forskning, men hevder fremdeles sin plass. Han utgav også Beowulf-kvadet.