Yuen Ren Chao, kinesisk språkforsker. Han er en av pionerene i studiet av kinesiske dialekter og kinesisk intonasjon. Han tilhørte strukturalistskolen, og i hovedverket A Grammar of Spoken Chinese (1968) hevder han bl.a. at subjektet i en kinesisk setning er en underordnet leddsetning.