Elias Wessén, svensk språkforsker. Professor i nordiske språk ved Stockholms högskola 1928–57. Medlem av Svenska Akademien 1947. Wessén gav viktige bidrag til utforskningen av nordisk språkhistorie. Han utgav, alene og sammen med andre, flere bind av Sveriges runinskrifter. Sammen med Åke Holmbäck utgav han Svenska landskapslagar (5 bd., 1933–46). Videre utgav han flere oversiktsverker, bl.a. Svensk språkhistoria (3 bd., 1948–58), Våra ord (etymologisk ordbok, 1961, rev. utg. 1973) og grammatikken Vårt svenska språk (1968). Tok 1944 initiativet til opprettelsen av Svenska språknämnden. Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1956.