Sigfús Blöndal, islandsk filolog, bibliotekar ved Det kgl. bibliotek i København. Lektor i islandsk ved Københavns universitet 1931–46. Utgav flere eldre islandske skrifter. Hans hovedverk er Islandsk-dansk Ordbog (1920–24).