Adolf Gotthard Noreen, svensk språkforsker. Professor i nordiske språk i Uppsala 1887–1919. Medlem av Svenska Akademien 1919. Han ble en av de fremste forskerne på nordiske språk i Sverige og skrev bl.a. grammatikkene Altisländische und altnorwegische Grammatik (1884, 4. opplag 1923), Altschwedische Grammatik (1897–1904) og språkhistorien Geschichte der nordischen Sprachen (1889, 3. opplag 1913). Ufullendt er hans store verk om nysvensk grammatikk Vårt språk (6 bd., 1903–25). Noreen skrev også om rettskrivningsspørsmål, etymologi, skrifthistorie, tekstkritikk, mytologi m.m. Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911.