Jakob Jakobsen, færøysk filolog og folkeminneforsker, særlig kjent for sine undersøkelser av det gamle norske språk på Shetlandsøyene. Hans viktigste verker er Det norrøne sprog på Shetland (dr.avh., 1897), Shetlandsøernes stednavne (1901, eng. utg. 1936) og Etymologisk ordbog over det norrøne sprog på Shetland (1908–21, eng. utg. 1928–32). Jakobsen leverte også bidrag til studiet av nordiske språkminner på Orknøyene og i Normandie og av kontakten mellom keltisk og nordisk på vesterhavsøyene. Han gjorde dessuten en betydelig innsats gjennom innsamling og studium av færøysk språk og folketradisjon.