Adalbert Kuhn, tysk språkforsker. Professor i Berlin 1856, foregangsmann på den sammenlignende språkforsknings og mytologis område. Innførte kulturhistoriske metoder, f.eks. sammenligning av myter, i indoeuropeisk språkvitenskap, bl.a. i Zur ältesten Geschichte der indogermanischen Völker (1845).