Karl Friedrich Brugmann, tysk språkforsker. Professor i Leipzig 1887. Brugmann var en av lederne for junggrammatikerne, hvis program i vesentlig grad skyldtes ham. Han skrev tallrike avhandlinger om indoeuropeiske språk, hovedverket Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen (2 bd., 1886–92, 2. utg. 1897–1916) er fremdeles den mest omfattende fremstilling av emnet, skjønt delvis foreldet.