Per Sigurd Agrell, svensk språkforsker og dikter. Professor i slaviske språk ved Lunds universitet 1921. Ved siden av sine arbeider om slavisk og baltisk språkhistorie og sammenlignende indoeuropeisk språkvitenskap er Agrell kjent som runeforsker. Han hevdet at mange runeinnskrifter inneholder en meget innviklet tallmystikk. Utgav også flere diktsamlinger.