Anders Johan Sjögren, finsk språkforsker. Forsker i de finske og kaukasiske folks språk og litteratur ved akademiet i St. Petersburg 1844. Ved omfattende forskningsreiser til de finsk-ugriske folkene i Russland la han grunnlaget for finsk forskning på området. Han bidrog til å styrke finsk nasjonalfølelse gjennom sin påvisning av at folk med finsk-ugriske språk før hadde bebodd store landområder. Skrev en grammatikk over det iranske språket ossetisk.