Vladimir Admoni, russisk germanist og språkforsker. Professor ved universitetet i St. Petersburg. Kjent for sin tyske grammatikk, Der deutsche Sprachbau (4. oppl. 1986) og tallrike arbeider om tysk setningsbygning og særlig nyere tysk språkhistorie. Også litterær produksjon (lyrikk) og arbeider om tysk og skandinavisk litteratur (bl.a. Henrik Ibsen. Die Paradoxie eines Dichterlebens, 1991).