John Robert Gregg, født i Irland, amerikansk oppfinner. På grunn av problemer med skolegangen som følge av en hørselsskade i ung alder fattet han interesse for stenografi. Etter årelange eksperimenter presenterte han i Light-Line Phonography (1888) et eget stenografisystem, som etter hvert slo igjennom både i Storbritannia og i USA, dit Gregg emigrerte i 1893. Han utgav en lang rekke lærebøker i stenografi og handelslære.