Holger Pedersen, dansk språkforsker. Professor ved Københavns Universitet 1903–37. Hans vitenskapelige arbeid dekker et bredt felt innenfor sammenlignende indoeuropeisk språkvitenskap. Særlig er han kjent for sin forskning i keltiske språk med hovedverket Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen (2 bd., 1909–13). Hans innsats omfatter også bl.a. arbeider om albansk, armensk, tokarisk, hetittisk, slaviske språk og runer.