Sámuel Gyarmathi, ungarsk språkforsker og lege. Skrev den første ungarske setningslære. I sitt grunnleggende verk fra 1799 førte han på grunnlag av morfologiske overensstemmelser for første gang vitenskapelige bevis for det ungarske språkets slektskap med de finsk-ugriske språkene.