Otto Donner, finsk språkforsker. Studerte opprinnelig indoeuropeiske språk og ble 1870 dosent, 1875 professor i sammenlignende språkvitenskap ved universitetet i Helsinki, men vendte seg etter hvert helt til studiet av de finsk-ugriske språk. Stiftet i 1883 Finsk-ugriska sällskapet. Virket også som politiker.