Fosen Vind
Fosen Vinds seks vindparker i Trøndelag.
Fosen Vind
Av .
Storheia vindpark i Åfjord kommune er den største av de 6 vindparkene. Den består av 80 vindturbiner med en tårnhøyde på 87 meter. Årlig produserer Storheia vindpark 1000 GWh. Til sammenligning produserer Alta vannkraftverk 695 GWh
.
De omstridte vindkraftverkene i Roan og på Storheia
De omstridte vindkraftverkene i Roan og på Storheia
Av /NTB.

Fosen Vind DA er et norsk vindkraftselskap som har bygget seks vindkraftparker i Fosen og på Hitra, Orkland og Heim kommuner i Trøndelag. Alle vindparkene ble satt i ordinær drift fra mars 2021. Selskapet er et samarbeid mellom Statkraft (52,1 prosent), Nordic Wind Power (40 prosent) og TrønderEnergi (7,9 prosent).

Det ene av anleggene, Roan vindpark, er senere er overtatt av TrønderEnergi.

Vindpark Kommune Ferdigstilt Installert effekt Eier
Storheia vindpark Åfjord og Ørland 2019 288 MW Fosen Vind
Hitra 2 vindpark Hitra 2019 94 MW Fosen Vind
Kvenndalsfjellet vindpark Åfjord 2020 113 MW Fosen Vind
Harbaksfjellet vindpark Åfjord 2020 126 MW Fosen Vind
Geitfjellet vindpark Orkland og Heim 2020 181 MW Fosen Vind
Roan vindpark Åfjord 2019 256 MW Aneo

Fosen Vind er Europas hittil største landbaserte vindkraftanlegg, med til sammen 277 vindturbiner. Samlet effektinstallasjon er 1057 MW og årlig beregnet produksjonskapasitet er på 3,4 TWh, som tilsvarer forbruket til cirka 170 000 norske husstander.

Det var Statkraft som stod for byggingen av de seks vindkraftparkene som til sammen utgjorde selskapet Fosen Vind, en utbygging som kostet elleve milliarder kroner.

Roan vindpark ble skilt ut fra Fosen Vind rundt årsskiftet 2020/2021, ved at Statkraft solgte seg ut og TrønderEnergi Vind DA tok over. I dag inngår Roan vindpark i konsernet Aneo, som er TrønderEnegi sin fornybar-satsing. Roan Vind består av 71 turbiner, med en samlet produksjonskapasitet på 884 GWh.

Rettslig konflikt og dom i Høyesterett

Demonstrasjon ved Olje- og energidepartementet i februar 2023
Da det var gått 500 dager etter Høyesteretts avgjørelse om at vindkraftanleggene på Fosen strider mot urfolks rettigheter, begynte demonstrasjoner i Oslo. Inngangene til flere departementer ble sperret.
Demonstrasjon ved Olje- og energidepartementet i februar 2023
Av /NTB.

Utbyggingen har medført etterspill i retten. De sørsamiske reineierne i Fosen reinbeitedistikt var hele tiden kritiske til prosjektet fordi utbyggingen ville være til hinder for reindriften. I Frostating lagmannsrett ble reindriften tilkjent en erstatning på 90 millioner kroner for nødvendig omlegging av driften, gjerdebygging, ekstra fôring med mer. Både reineierne og Fosen Vind anket avgjørelsen i lagmannsretten videre til Høyesterett. Høyesterett kom i oktober 2021 enstemmig til at samenes rettigheter var krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for utbygging av to av de største vindparkene, Storheia og Roan, var ugyldige. Høyesterett sa ikke hva som konkret skulle skje med vindkraftanleggene. Se Fosen-saken.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg