Sunnhordland Kraftlag sin logo

SK . Begrenset gjenbruk

Sunnhordland Kraftlag AS, energikonsern med aktivitetar i regionane mellom Stavanger og Bergen, med hovudkontor i Stord. Konsernet omfattar morselskap og tre heileigde dotterselskap; SKL Produksjon AS, SKL Nett AS og SKL Marked AS.

SKL vart skipa i Stord i 1946 som eit regionalt samarbeidstiltak for å sikre stabil og tilstrekkeleg tilgang på elektrisk kraft til Sunn- og Midhordland. Gjennom ein retta emisjon mot Karmsund Kraftlag i 1951 (i dag Haugaland Kraft AS), vart samarbeidet utvida til òg å omfatta Nord-Rogaland (Haugalandet). Selskapet vart omdanna til konsern frå 1. januar 2009. Primæraktivitetane til SKL er produksjon, overføring og engrosomsetning av elektrisk kraft, men det er òg utvikla nye forretningsområde som IKT-leveransar til kraftbransjen, fiberbasert breiband til privatmarknaden og sal av naturgass.

I 1953 sette SKL i drift det første aggregatet i Blådalsvassdraget i Kvinnherad. Selskapet eig og driv i dag 8 kraftverk i KvinnheradFusa og Stord, og har 8,75 % eigardel i Sima kraftverk i Eidfjord. Av produksjonen kjem 80 % frå Blådalsvassdraget (Blåfalli) i Matre i Kvinnherad kommune. Her er rundt 30 % av nedslagsfeltet dekka av isbre (Folgefonna), noko som har utjamnande effekt på tilsiga slik at ein òg kan få høg produksjon i år med lite nedbør.

Samla installasjon er 566 MW, og middel årsproduksjon utgjer 1625 GWh. Selskapet har også ein 15 % andel i havvindprosjektet Vestavind Offshore AS. Til saman har konsernet omlag 125 tilsette og hadde i 2009 ei omsetnad på 902,6 mill. kr.

www.skl.as

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.