bestemmende årsproduksjon

Artikkelstart

Bestemmende årsproduksjon til et vannkraftverk eller et system av vannkraftverk er en beregnet årlig kraftproduksjon som med høy grad av sikkerhet kan leveres i 9 av 10 år.

Faktaboks

Også kjent som

bestemmende produksjonevne

I et vannkraftverk er produksjonen avhengig av vanntilsig, som varierer mye fra år til år. Den norske elforsyningen er i det alt vesentlige basert på vannkraft. Dette gjør produksjonsystemet upålitelig, da varierende tilsig gir store utslag i årlig kraftproduksjon.

Før energiloven trådte i kraft, og Norge i hovedsak måtte være selvforsynt med elektrisk energi, var det viktig å etablere et mål på hva kraftsystemet kunne levere med en høy grad av sikkerhet. Leveringssikkerheten ble ivaretatt ved å etablere et overskudd av produksjonskapasitet i et hydrologisk normalår for å sikre kraftbalansen i et tørrår. Ved å planlegge produksjonssystemet for en kraftbalanse basert på bestemmende årsproduksjon framfor midlere årsproduksjon, reduserte man risikoen for at det oppsto en situasjon med kraftmangel.

Bestemmende årsproduksjon fastsettes på det samme datagrunnlaget som ligger til grunn for beregning av midlere årsproduksjon. Basert på historiske data om tilsig over en periode på 30 år beregnes årlig produksjon, og bestemmende produksjonsevne fastsettes som den fjerde minste årsproduksjon i perioden.

Etter at energiloven trådte i kraft, har begrepet bestemmende årsproduksjon gått ut av bruk. Krav om høy leveringssikkerhet er nå erstattet av et kraftmarked der prisene på kraft fastsettes slik at det blir balanse mellom tilbud (produksjon) og etterspørsel. Dertil er det etablert flere overføringslinjer som har lagt til rette for mer kraftutveksling med utlandet, og gjort Norge mindre sårbar for en vannkraftproduksjon som varierer fra år til år.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg