Slukeevne, den maksimale vannføringen som turbinene i et vannkraftverk kan nyttiggjøre seg, eventuelt svelge unna. Angis i m³/s (kubikkmeter per sekund).