Flomløp, støpt eller utsprengt del av demning - senket parti - som avleder flomvann når magasinet er fullt. Hvis vannet fikk renne fritt over dammen ville den over tid kunne ta skade av det. Se også dam – demning.