Flomoverløp, del av dam (demning) som er konstruert slik at vannet i flomperioder kan flomme over uten at demningen tar skade av det og naturlig renne nedover i vassdraget.