Johan Collett Holst, født i Drammen, norsk elektroingeniør, diplomingeniør Hannover 1901. Ansatt ved forskjellige elektrisitetsverk, kraftverksjef i Vassdragsvesenet 1935–48. Medstifter av Norsk Elektroteknisk Forening og mangeårig medredaktør i Elektroteknisk Tidsskrift.