Reservoar er et vannmagasin for vannforsyning, irrigasjon eller produksjon av vannkraft.