Fordelingsbasseng, begrep fra vannkraftsektoren; blir vanligvis brukt om et basseng hvor vannet fra tilløpstunnelen, også kalt driftstunnelen, i et kraftverk fordeles til flere rør, trykksjakter, svingesjakter eller tunneler. Disse fører vannet videre ned til hver enkelt turbin.