Fangdemning er en midlertidig demning av tre, stål, betong, spuntvegg eller lignende som settes opp ved arbeider i elv eller sjø for å etablere et tørt arbeidssted for det egentlige byggearbeidet. Demninger av jord og stein med membrantetning av plast brukes også som fangdemninger.