Fangdemning, fangdam, midlertidig demning av tre, stål, betong, spuntvegg eller lignende som settes opp ved arbeider i elv eller sjøer for å sikre et tørt arbeidssted for det egentlige byggverket. Demninger av jord og stein med membrantetning av plast brukes også som fangdemninger.