Odd Todnem, norsk sivilingeniør og professor. Eksamen fra NTH 1951, dr.ing. 1961. Arbeidet ved Landbruksteknisk Institutt på Ås 1949–57, utdannelsesstipendiat 1957–60, dosent i elkraftteknikk ved NTH med spesialområde elektrovarme fra 1960, professor fra 1973, professor emeritus 1993. Har utgitt en rekke publikasjoner om energi- og elektrovarmespørsmål og deltatt i flere utviklingsarbeider. Ble 1992 tildelt La Médaille d'Honneur fra Den internasjonale union for elektrovarme. Medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi.