Stolsvannsmagasinet, en 35 km2 stor oppdemt fjellsjø i grensetraktene mellom kommunene Hol og Ål i Buskerud, i høyfjellet nordøst for Hallingskarvet og Strandavatnet (1091–1078 moh.). Stolsvannsmagasinet omfatter en rekke fjellvann som er demt opp: Djup (Djupsvatn), Stolsvatna (øvre og nedre), Riskevatn, Buvatn, Olsennvatnet, Mjåvatn og Geitvatn. Magasinet nyttes til regulering av vannføringen gjennom ni kraftstasjoner i vassdraget nedenfor, bl.a. Hol kraftverk.