Trykkrør, begrep fra vannkraftbransjen. Beskriver den siste og bratteste delen av vanntilførselen (rørgaten) ned til turbinen. Navnet kommer av at det er i denne delen av vanntilførselen det meste av trykket bygger seg opp. Tilsvarer trykksjakten i mer moderne kraftverk, hvor tilløpstunnelen føres helt fram til turbinen.