Mica-demningen, i Columbia River, British Columbia, Canada, 242 m høy stein- og jordfyllingsdemning, en av verdens høyeste fyllingsdemninger. Kronelengde 2,7 km og oppdemmet magasin 25 mrd. m³. Mica kraftstasjon har en ytelse på 2660 MW og en årlig produksjon på 7202 GWh. Demningen, som ble tatt i bruk i 1973, er viktig også for flomdempingen i Columbia River.