Adkomsttunnel, tunnel utenfra og inn til vannkraftstasjon som er bygget i fjell. Denne må ha dimensjoner som tillater større kjøretøyer for transport av store komponenter til kraftstasjonen, som ventiler, turbiner, generatorer og transformatorer. Disse enhetene kan veie opp til flere titalls tonn.