Et kraftverk er et anlegg for produksjon av elektrisk energi. Dersom det gjelder et vannkraftverk kan begrepet kraftverk omfatte én eller flere kraftstasjoner hvor kraften produseres, sammen med eventuelle reguleringsinnretninger, som demninger, luker, tunneler og rørgater. Hver kraftstasjon kan igjen ha flere aggregater, som består av turbin pluss generator.

Begrepet kraftverk blir ofte også brukt som betegnelse for en organisasjon eller et kraftselskap som administrerer kraftproduksjon. Betegnelsene kraftverk og kraftstasjon brukes til dels om hverandre.

Vannkraft eller vannfallsenergi ble tidlig tatt i bruk i Norge til mekanisk drift av stampermøller, sagbruk og kjerrater.

Da elektrifiseringen for alvor skjøt fart omkring århundreskiftet (1899-1900) ble vannkraft mange steder tatt i bruk i form av meget små enheter. Totalt fantes flere tusen små vannkraftstasjoner spredt rundt i bygder og tettsteder. Disse ble etter hvert tatt ut av drift etter hvert som overføringsnettet ble bygd ut. Større kraftstasjoner, med lavere bygge-, drifts- og vedlikeholdskostnader, kunne da passes inn.

I 1990-årene fikk utnyttelse av små vannkraftkilder (småkraftverk) oppmerksomhet med begrunnelse i at små vannkraftverk gir mindre miljøulemper. Regnet i forhold til innvunnet mengde elektrisk energi er ikke dette nødvendigvis riktig, selv om inngrepene for hvert anlegg riktignok blir mindre.

Det er i stort og smått omkring 1500 vannkraftverk i drift i Norge (2016).

Det har vært vanlig å anta at Norges, og trolig også verdens første vannkraftverk, ble tatt i bruk i 1882 på Senjens Nikkelverk i Hamn på Senja. Den gangen så man ikke for seg at strømmen kunne brukes til annet enn belysning. Kraftverket var ikke større enn at det ga nok strøm til å drive 8 lysbuelamper.

Imidlertid fins det kilder som rokker ved dette, og som tyder på at Notodden var først ute: Ved gamle Tinfos 1 skal det første kraftverket ha stått ferdig allerede i 1877 til belysning i fabrikken, som bestod av mølle, sagbruk og tresliperi. Se ekstern lenke i slutten av artikkelen.

Laugstol Brug, et industrikraftverk med levering også til vanlige kunder, kom i bruk fra 1885. Norges første kommunale kraftverk kom i drift i Hammerfest fra 1891. Hammeren kraftverk i Maridalen i Oslo er det eldste kraftverket som ennå i drift. Det startet opp i 1900 og er nå fredet som kulturminne.

Kværner Brug var en av kraftverks-pionerene i Norge med sin produksjon av vannturbiner. Den første ble levert i 1873, den hadde en ytelse på 230 hk (hestekrefter) og var tilpasset en fallhøyde på 11 meter. Den første turbin til bruk i kraftverk ble levert i 1890. Se ekstern lenke i slutten av artikkelen.

Det finnes svært mange ulike typer kraftverk. Les mer om de viktigste hovedtypene:

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.