Fyllingsdam, dam av sprengstein med en tetningskjerne av f.eks. morenemasse eller asfalt. Nærmere beskrivelse og skisse under oppslaget dam – demning.