damsikkerhet

Damsikkerhet er det å sikre demninger og andre hydrologiske anlegg mot potensiell skade ved dambrudd eller andre hendelser.

Faktaboks

Også kjent som
dambrudd

Dammer og andre vassdragsanlegg i kraft- og vannforsyning kan naturlig nok være en fare for samfunnet dersom sikringen av anleggene ikke blir tatt på største alvor. Brudd på demninger kan være svært alvorlig og ramme mange mennesker, miljø og eiendom. Slike anlegg skal derfor være klassifisert i en av 5 klasser, alt etter den fare de representerer. Anlegg som ved brudd, svikt eller feilfunksjon kan medføre fare for skade på mennesker, miljø eller eiendom, skal klassifiseres i konsekvensklasse 1 til 4. Konsekvensklasse 4 benyttes for anlegg som har de største konsekvensene. Anlegg som har ubetydelige konsekvenser klassifiseres i konsekvensklasse 0.

For dammer i klassene 2 til 4 er det et særskilt krav om at det er utført dambruddsbølgeberegninger. Dambruddsbølgeberegningene viser på kart hvilke områder som vil bli berørt av vannmassene i tilfelle dambrudd og hvor lang tid det vil ta før flodbølgen kommer.

For alle klassifiserte anlegg gjelder en rekke krav som er hjemlet i Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg. Det gjelder ikke bare tekniske krav, men også krav til administrative innretninger som internkontroll, kompetanse for eget personell og rådgivere, se Vassdragsteknisk ansvarlig. Det skal være utarbeidet beredskapsplaner som trer i kraft dersom ulykken skulle være ute. I kraftforsyningen er slike beredskapsplaner alltid en viktig del av kraftforsyningsberedskapen.

Gjeldende damsikkerhetsforskrift trådte i kraft 1. januar 2010. Den erstatter tre tidligere forskrifter og definerer klarere roller og ansvar for eiere og personell knyttet til vassdragsanlegg.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg