Dammer og andre vassdragsanlegg i kraft- og vannforsyning kan naturlig nok være en fare for samfunnet dersom sikringen av anleggene ikke blir tatt på alvor. Brudd på demninger kan være svært alvorlig og ramme mange mennesker, miljø og eiendom. Slike anlegg skal derfor være klassifisert i en av 5 klasser, alt etter den fare de representerer. Anlegg som ved brudd, svikt eller feilfunksjon kan medføre fare for skade på mennesker, miljø eller eiendom, skal klassifiseres i konsekvensklasse 1 til 4. Konsekvensklasse 4 benyttes for anlegg som har de største konsekvensene. Anlegg som har ubetydelige konsekvenser klassifiseres i konsekvensklasse 0.

For dammer i klassene 2 til 4 er det et særskilt krav om at det er utført dambruddsbølgeberegninger. Dambruddsbølgeberegningene viser på kart hvilke områder som vil bli berørt av vannmassene i tilfelle dambrudd og hvor lang tid det vil ta før flodbølgen kommer.

For alle klassifiserte anlegg gjelder en rekke krav som er hjemlet i Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg. Det gjelder ikke bare tekniske krav, men også krav til administrative innretninger som internkontroll, kompetanse for eget personell og rådgivere, se Vassdragsteknisk ansvarlig. Det skal være utarbeidet beredskapsplaner som trer i kraft dersom ulykken skulle være ute. I kraftforsyningen er slike beredskapsplaner alltid en viktig del av kraftforsyningsberedskapen.

Ny damsikkerhetsforskrift trådte i kraft 1. januar 2010. Den erstatter tre tidligere forskrifter og definerer klarere roller og ansvar for eiere og personell knyttet til vassdragsanlegg. Vassdragsanlegg klassifisert etter den gamle forskriften og som kan være uriktig klassifisert etter ny forskrift, skal senest innen fem år etter forskriftens ikrafttreden klassifiseres på nytt etter reglene i den nye forskriften.

Se også dam – demning.

Damsikkerhetsforskriften

 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.