Oddatjørndammen, ligger ved utløpet av Oddatjørna i Suldal kommune, Rogaland. Dammen er en del av Blåsjø-magasinet, som er hovedmagasin for Ulla–Førre kraftverkene. Demningen er Norges høyeste steinfyllingsdam, med en høyde på 142 meter og en lengde på 466 meter. Magasinvolum og reguleringsgrenser er det samme som for Blåsjø. Demningen ble bygget i årene 1979 til 1986.