Overføringstunnel, tunnel som overfører vann fra et vassdrag til et annet, for eksempel fra et sidevassdrag til det vassdraget der kraftverket ligger.