Ytre Vikna vindpark, på Ytter-Vikna i Nærøysund kommune, Trøndelag. Vindparken består av 17 vindturbiner med en samlet installert effekt på 39 MW og en beregnet årsproduksjon på 120 GWh. Vindparken ble satt i drift 15.10.2012. Utbygger var Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Sarepta Energi.