Førrevassdammen, ligger ved utløpet av Førrevatnet i Suldal/ Hjelmeland kommuner, Rogaland. Førrevassdammen er en av dammene som til sammen utgjør Norges største kraftmagasin, Blåsjø, som er magasin for Ulla–Førre kraftverkene. Førrevassdammen er Norges største betongdam med et totalt vannvolum på 2786 mill. m³. Demningens lengde er 1300 meter og største høyde 95 meter. Vannet reguleres mellom HRV på 1055 moh. og LRV på 970 moh. Demningen ble bygget i årene 1982 til 1986. Ble i 1989 prisbelønt med Betongtavlen.