Grande Dixence, verdens høyeste gravitasjonsdemning, i Dixence, en bielv til Rhône, kantonen Valais, Sveits. Demningen ble fullført 1961 og har en damkrone som ligger 2365 m o.h. og er 695 m lang. Største høyde er 285 meter. Til byggingen gikk det med 5,8 mill. m3 betong. Nyttbart magasin er ca. 401 mill. m3 ved en reguleringshøyde på 194 meter. Vannet utnyttes i to kraftstasjoner, Fionnay (869 MW) med ca. 870 meter fallhøyde, og Neudaz (i Rhônedalen) med ca. 1000 m fallhøyde. Årlig energiproduksjon 1700 GWh.