Renne er en fordypning eller kløft i landskapet, naturlig eller kunstig anlagt. En trang renne gjerne kalles gjel, mens en renne som er stor og dyp kalles juv.