Hans Pedersen Sperstad, norsk sivilingeniør, bygg. Eksamen NTH 1942. Overingeniør i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1955, direktør for Vassdragsdirektoratet 1962–85. Formann i det utvalg som 1970–83 la frem Verneplan for vassdrag (Verneplan 1–3), ofte benevnt Sperstad-utvalget.