Reguleringsanlegg, demninger, luker (reguleringsluker, flomluker), tilløpstunneler, overføringstunneler osv.; dvs. alle tekniske anlegg og innretninger som etableres i et vassdrag i forbindelse med kraftutbygging, unntatt selve kraftverket.