minstevannføring

Minstevannføring, minste tillatte vannføring i regulert vassdrag. Minstevannføringen, som angis i m³/s, fastsettes vanligvis ved konsesjonsbehandlingen. Krav om minstevannføring er hjemlet i Vannressursloven av 24. november 2000, hvor § 10 sier følgende:

Faktaboks

Også kjent som
minstevassføring

Ved uttak og bortledning av vann som endrer vannføringen i elver og bekker med årssikker vannføring, skal minst den alminnelige lavvannføring være tilbake, hvis ikke annet følger av denne paragraf. Det samme gjelder når vann holdes tilbake ved oppdemming. I konsesjon til uttak, bortledning eller oppdemming skal fastsetting av vilkår om minstevannføring i elver og bekker avgjøres etter en konkret vurdering. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på å sikre

a) vannspeil b) vassdragets betydning for plante- og dyreliv c) vannkvalitet d) grunnvannsforekomster

Vassdragsmyndigheten kan gi tillatelse til at vilkårene etter første og annet ledd fravikes over en kortere periode for enkelttilfelle uten miljømessige konsekvenser. Vedtak etter dette ledd kan ikke påklages.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg